Hlavní navigace

Změna úpravy odměňování

Společnost s ručením omezeným – rekodifikace práva od 1.1.2014

Důležité ustanovení § 777 zákona o obchodních korporacích (ZOK) ve svém odstavci 3 stanoví, že je nutné přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

Smlouva o výkonu funkce se ve společnosti s ručením omezeným sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti.

Má-li člen orgánu vykonávat svou funkci za úplatu, pak smlouva o výkonu funkce musí obsahovat také údaje o odměňování specifikované v ustanovení § 60 ZOK.

Práva a povinnosti mezi společností s ručením omezeným a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o tzv. příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZOK plyne něco jiného. Pozor, ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se však nepoužijí.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).