Hlavní navigace

Založení akciové společnosti

Akciová společnost – rekodifikace práva od 1.1.2014

Nadále je možné založit akciovou společnost již jen jednorázově, protože se upouští od založení na základě veřejné nabídky akcií.

Tomu odpovídá minimální výše základního kapitálu, která zůstává nezměněna (2 000 000,– Kč). Nově je možné vyjádřit základní kapitál v eurech, pokud společnost bude vést účetnictví v eurech. Další změna se týká rezervního fondu, který již není povinný.

Nová právní úprava výslovně připouští, aby akciovou společnost založila jen jedna fyzická osoba, což obchodní zákoník neumožňoval a tento zákaz byl různými způsoby obcházen.

K založení akciové společnosti postačí přijetí stanov, přičemž dříve bylo nutné přijmout i zakladatelskou smlouvu nebo listinu. Nadále platí, že ke vzniku společnosti dochází až jejím zápisem do obchodního rejstříku. ZOK nabízí akciovým společnostem možnost, aby po svém vzniku vypustily ze svých stanov údaje týkající se založení společnosti a jejich stanovy se tak staly přehlednějšími.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka