Hlavní navigace

Vystoupení společníka ze společnosti

Společnost s ručením omezeným – rekodifikace práva od 1.1.2014

Od 1.1.2014 Zákon o obchodních korporacích (ZOK) nadále počítá s těmito možnostmi vystoupení společníka ze společnosti:

První skupina se týká případů, kdy společník nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, které zásadním způsobem mění podstatu či podmínky, za kterých byla společnost založena. Společník tedy může vystoupit ze společnosti tehdy, pokud valná hromada rozhodla o změně převažující povahy podnikání společnosti či o prodloužení trvání společnosti. Společník bude moci nově také vystoupit, pokud valná hromada rozhodla usnesením o uložení příplatkové povinnosti a společník pro příplatkovou povinnost nehlasoval. S ohledem na skutečnost, že ZOK umožňuje vznik různých podílů, tak pokud jich bude mít společník více, nelze vyloučit situaci, že na valné hromadě např. bude souhlasit s příplatkovou povinností jen pro část svých podílů, přičemž u těch zbylých bude hlasovat proti uložení příplatkové povinnosti, i to bude možné.

Druhá skupina případů pak míří na skutečnost, že společník nesmí být nucen zůstávat ve společnosti proti své vůli a má možnost převést svůj podíl na jinou osobu či společníka, podmíněnou souhlasem pověřeného orgánu. A není-li tento souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu podílu z důvodu nečinnosti tohoto pověřeného orgánu či je souhlas odepřen a to bez udání důvodů, může v tomto okamžiku společník ze společnosti vystoupit, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zániku smlouvy.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).