Hlavní navigace

Změna úpravy podle § 196a obchodního zákoníku

Akciová společnost – rekodifikace práva od 1.1.2014

Nově obdobnou situaci reguluje ustanovení § 255 zákona o obchodních korporacích (ZOK), podle kterého budou omezení v něm uvedená platit jen 2 roky od vzniku společnosti.

Ustanovení obávaného § 196a obchodního zákoníku upravovalo zejména uzavírání obchodů mezi společností a akcionářem, členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, případně osobami jim blízkými. Nově obdobnou situaci reguluje ustanovení § 255 ZOK, podle kterého budou omezení v něm uvedená platit jen 2 roky od vzniku společnosti. V případě, že společnost bude nabývat od zakladatele nebo akcionáře majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného kapitálu, musí být úplata stanovena s ohledem na posudek znalce a nabytí včetně výše úplaty musí být schváleno valnou hromadou. Takové omezení se nevztahuje například na nabytí majetku v rámci běžného obchodního styku. Za porušení tohoto pravidla nesou odpovědnost členové představenstva, kteří hlasovali pro nabytí majetku a zakladatel nebo akcionář jsou povinni doplatit částku převyšující cenu stanovenou posudkem znalce.

Dalším ustanovením chránícím před podobnými obchody jsou ustanovení § 54 až § 58 ZOK týkající se pravidel o střetu zájmů. Podle nich může valná hromada zakázat uzavření smlouvy mezi obchodní společností a členem orgánu obchodní společnosti, osobou jemu blízkou nebo osobou jím ovlivněnou nebo ovládanou či prokuristou. S tím souvisí i povinnost těchto osob informovat příslušný orgán obchodní společnosti.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).