Hlavní navigace

Slovníček pojmů "G"

G2C

Government to Consumer

Označení pro vztahy mezi vládou a spotřebiteli, např. - například publikování informací vládou na svém webu pro občany.
Garanční fond

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům.

Pramen: § 128 zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade (z angličtiny)
Mnohostraná mezistátní obchodní smlouva (1948) působící s cílem otevření mezinárodního obchodu na dohodnutých principech. V jejím rámci jsou organizovány celně-tarifní konference (kola jednání), vedoucí k dohodám o snižování cel a dalších podmínkách odstraňování překážek volného mezinárodního obchodu.
Generální klauzule
zákonné ustanovení obecně popisující určitou právní zásadu, pro konkrétní aplikaci obvykle vyžaduje další upřesnění

Generální klauzulí je např. v § 44 obchodního zákoníku: "Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje." Dále následuje upřesňující výčet příkladů: "Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: ..."

Generální ředitelství státní služby
organizační jednotka Úřadu vlády - působí jako organizační, koncepční, koordinační, ústřední řídící, výkonné a kontrolní místo ve věcech služby podle služebního zákona

Pramen: § 11 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona

Generické strategie
strategie dle Michaela Portera, kterou popsal jako strategii nízkých nákladů a uplatňovaného odlišení na celý trh/tržní segment pro dosažení konkurenční výhody.

generické strategie = generic stratetegies

Gentlemanská dohoda
právně nevynutitelné ujednání, které účastníci pro svoji čest dodržují

Synonyma: gentleman's agreement

Geometrický plán

pro účely katastrálního zákona

technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací

viz také: /business/pravo/zakony/katastralni/cast3.aspx#par48

Pramen: § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území

pro účely katastrálního zákona

určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině

Pramen: § 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona

Gesce
pověření osoby nebo organizace vykonávat určité funkce za osoby jiné, v jejich zájmu
Giffenův paradox
situace, kdy s poklesem ceny poptávané množství statku klesá a s růstem ceny poptávané množství roste - pozitivní důchodový efekt převáží nad negativním substitučním efektem

Např. poptávka po potravinách v době hladomoru.

Giffenův statek
méněcenný statek, u kterého se s poklesem ceny snižuje poptávané množství a s růstem ceny poptávané množství roste
Globalizace
proces ve kterém dochází ke sjednocování politických, ekonomických, sociokulturních, inovačních a dalších aktivit bez ohledu geografickou polohu.

globalizace = globalization

Goodwill
dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby;
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).