Hlavní navigace

Slovníček pojmů "L"

Lafferova křivka
grafické znázornění vztahu mezi daňovými výnosy a sazbou daně (na makroekonomické úrovni)

Ukazuje, že daňové výnosy při zvyšování sazby daně rostou pouze do určitého okamžiku, dále již vysoká sazba daně působí natolik demotivačně, že klesá produkce a tím i daňové výnosy.

Laissez faire
"nechte činit" (z francouzštiny)
označení myšlenky, že vláda má zasahovat do ekonomického dění co nejméně

Základní myšlenka liberalizmu.

Leasingová marže
rozdíl mezi leasingovou cenou a cenou pořizovací
Leasingový koeficient
leasingový koeficient = výdaje na leasing / pořizovací cena předmětu
udává, kolikrát více zaplatí nájemce za předmět více, než kdyby si ho koupil přímo
Lednový efekt
empiricky vysledovaná zákonitost, kdy lednové výnosnosti akcií bývají statisticky nadprůměrně často vyšší ve srovnání s jinými měsíci v roku.
Legalizace
1. úřadní ověření, potvrzení (správnosti opisu listiny, pravosti podpisu ap.);
2. dodatečné uznání něčeho zákonem; uzákonění
Legální
zákonný, ve shodě s právním řádem, spočívající na zákonu

Na rozdíl od legitimity zde postačuje formální zákonnost.

Legisvakance
období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti

Synonyma: vacatio legis

Legitimační listina
taková listina, která slouží jako legitimace k výkonu určitého práva, toto právo však nezakládá, ani nedokazuje jeho existenci

Např. vstupenka, lístek do šatny apod.

Legitimní
právně uznávaný, založený na uznávaném zákonném oprávnění, spravedlivý, slušný

Tj. narozdíl od legality na základě jistých zásad a určitém pojetí hodnot.

Lékařský dohled

dle zákona o ochraně veřejného zdraví

dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením zdravotnického zařízení léčebně preventivní péče státu, osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit
Letadlo
zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu

Pro účely zákona o civilním letectví se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Letadlové části a zařízení
jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které je využíváno nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule.
Letecké pozemní zařízení
technické zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu
Letiště
územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím
Lex non scripta
nepsané právo
Lex scripta
psané právo, vyjádřené výlučně oficiální psanou formou
Lex specialis
speciální právní úprava mající k jiné obecnější právní úpravě podřízený charakter, obvykle upřesňuje určitou oblast

Např. zákon o bankách je lex specialis vůči obchodnímu zákoníku, protože upřesňuje podnikání v bankovním sektoru.

LGD
ztrátovost ze selhání - poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání. Lze se také setkat s pojmem míra ztráty při (ze) selhání (též defaultu).
Lhostejný statek
statek, jehož spotřeba nemá vliv na užitek spotřebitele

Synonyma: neutrální statek

Lhůtní vistasměnka
směnka splatná určitý čas po viděné (po předložení)

Synonyma: časová vistasměnka

Liberace
zproštění se objektivní odpovědnosti
Liberační důvod
důvod zprošťující od objektivní odpovědnosti (za škodu)
Liberalizace
omezení zásahů správních orgánů (vláda, centrální banka) do vývoje ekonomiky, snižování jejich vlivu

Z latinského "liberare" = osvobozovat, uvolňovat

LIBOR

London InterBank Offered Rate

London InterBank Offered Rate - londýnská mezibankovní nabídková sazba
úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu

Používá se jako sazba referenční, např. "2% nad sazbou LIBOR".

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).