Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Ř"

Řádná držba
zakládá se na platném právním důvodu. Kdo se ujme držby bezprostředně, aniž ruší cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je řádným držitelem

Pramen: §991 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Řádné plnění
Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

Pramen: §1914 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Řemeslná činnost

živnostenský zákon

Část A:
Řeznictví a uzenářství, mlékárenství, mlynářství, pekařství, cukrářství ,pivovarnictví a sladovnictví, zpracování kůží a kožešin, aplikace výroba a opravy ortopedické obuvi, broušení a leptání skla, zpracování gumárenských směsí, zpracování kamene, slévárenství, modelářství, kovářství, podkovářství, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, galvanizérství, smaltérství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, opravy elektronických a telekomunikačních zařízení, hodinářství, zlatnictví a klenotnictví, truhlářství, podlahářství, výroba a opravy hudebních nástrojů, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, zednictví, montáž opravy revize a zkoušky elektrických zařízení, montáž opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, vodoinstalatérství, topenářství, montáž opravy revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž opravy revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, montáž opravy revize a zkoušky zdvihacích zařízení, izolatérství, malířství, lakýrnictví, natěračství, pokrývačství, tesařství, klempířství a oprava karoserií, kamnářství,opravy silničních vozidel, holičství, kadeřnictví

Část B:
barvení a chemická úprava textilií, čištění a praní textilu a oděvů, kominictví

Část C:
hostinská činnost, kosmetické služby, pedikúra, manikúra

Pramen: Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné

Řídící fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

řídícím fondem je fond kolektivního investování, do jímž vydávaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů investuje podřízený fond alespoň 85 % hodnoty svého majetku.

Pramen: § 245 zákona č. 240/2013 Sb.

Řídící osoba

zákona o obchodních korporacích

dle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

Pramen: § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).