Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Ř"

Řádná držba
zakládá se na platném právním důvodu. Kdo se ujme držby bezprostředně, aniž ruší cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je řádným držitelem

Pramen: §991 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Řádné plnění
Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

Pramen: §1914 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Řemeslná činnost

živnostenský zákon

Část A:
Řeznictví a uzenářství, mlékárenství, mlynářství, pekařství, cukrářství ,pivovarnictví a sladovnictví, zpracování kůží a kožešin, aplikace výroba a opravy ortopedické obuvi, broušení a leptání skla, zpracování gumárenských směsí, zpracování kamene, slévárenství, modelářství, kovářství, podkovářství, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, galvanizérství, smaltérství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, opravy elektronických a telekomunikačních zařízení, hodinářství, zlatnictví a klenotnictví, truhlářství, podlahářství, výroba a opravy hudebních nástrojů, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, zednictví, montáž opravy revize a zkoušky elektrických zařízení, montáž opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, vodoinstalatérství, topenářství, montáž opravy revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž opravy revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, montáž opravy revize a zkoušky zdvihacích zařízení, izolatérství, malířství, lakýrnictví, natěračství, pokrývačství, tesařství, klempířství a oprava karoserií, kamnářství,opravy silničních vozidel, holičství, kadeřnictví

Část B:
barvení a chemická úprava textilií, čištění a praní textilu a oděvů, kominictví

Část C:
hostinská činnost, kosmetické služby, pedikúra, manikúra

Pramen: Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné

Řídící fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

řídícím fondem je fond kolektivního investování, do jímž vydávaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů investuje podřízený fond alespoň 85 % hodnoty svého majetku.

Pramen: § 245 zákona č. 240/2013 Sb.

Řídící osoba

zákona o obchodních korporacích

dle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

Pramen: § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).