Hlavní navigace

Slovníček pojmů "E"

EAT

Earnings after Taxes

Earnings after Taxes
zisk po zdanění (čistý zisk)
EBDIT

Earnings before Depreciation, Interest and Taxes

Earnings before Depreciation, Interest and Taxes
zisk před odečtením odpisů, úroků a daní
EBIT

Earnings before Interest and Taxes

Earnings before Interest and Taxes
zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek)
EBITD

Earnings before Interest, Taxes and Depreciation

Earnings before Interest, Taxes and Depreciation
zisk před odečtením úroků, daní a odpisů
EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace
EBT

Earnings before Taxes

Earnings before Taxes
zisk před zdaněním
EDI
elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange). Jde o koncept řešení informačních systémů, založených na elektronické výměně strukturovaných zpráv mezi dvěma či více aplikacemi nezávislých subjektů. Pro EDI systémy je typickou vlastností plná či vysoká úroveň automatizace většiny procesů. EDI systémy jsou zpravidla založeny na definovaných rozhraních mezi subjekty, respektujících všeobecně uznávané standardy (např. EDIFACT).
Edukace
výchova a vyučování
Efekt módy
efekt ekonomické teorie, který je založen na tom, že čím více spotřebitelů má určitý statek, tím více ho chtějí i ostatní - roste individuální poptávka v důsledku růstu nakupovaného množství ostatními spotřebiteli

Protikladem je efekt snobské spotřeby.

Efekt snobské spotřeby
efekt ekonomické teorie, který je založen na tom, že čím více spotřebitelů má určitý statek, tím méně ho chtějí ostatní - klesá individuální poptávka v důsledku růstu nakupovaného množství ostatními spotřebiteli

Protikladem je efekt módy.

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
vládní společnost pro podporu vývozu z České republiky

Viz www.egap.cz.

Egra omnes
vůči všem

Používá se pro označení působnosti (práva).

EIA

Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí

Např. "studia EIA" je studie, která popisuje vliv posuzovaného projektu na životní prostředí.

EIS

Executive Information System

Executive Information System - informační systém exekutívy (výkonné složky managementu)
- soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku
Ekologická stabilita
schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce
Ekologická újma
ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti
Ekonometrie
oblast matematiky zabývající se jejími aplikacemi v ekonomii, představuje kvantitativní ekonomickou disciplínu zabývající se měřením a empirickým ověřováním ekonomických vztahů a závislostí
Ekonomické náklady
ekonomické náklady = explicitní (účetní) náklady + alternativní náklady
Ekonomický růst
z pohledu ekonomie se jedná o moment, kdy se jedná o růst potencionálního produktu. velmi často je ztotožňován s růstem reálného HDP.
Ekonomický zisk
ekonomický zisk = příjmy - explicitní náklady - alternativní (implicitní) náklady
ekonomický zisk = účetní zisk - alternativní náklady
Ekonomie
1. společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby
2. společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů
Ekonomika
vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Ekosystém
funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase
Ekumena
obydlená část Země; krajina pozměněná člověkem
Elasticita
míra reakce jedné proměnné na změnu druhé;
procentuální změna jedné proměnné při změně druhé proměnné o 1%
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).