Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Š"

Šek
cenný papír, v němž výstavce šeku přikazuje třetí osobě (šekovníkovi, obvykle bance), aby za něj zaplatila osobě v šeku uvedené určitou částku

Šek má mnoho společného se směnkou, je však jednodušším instrumentem, nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenován, je vždy splatný na viděnou atd.
Šek má odlišnou právní úpravu od "cestovních šeků"!

Synonyma: bianco

Šekovník
ten, kdo má šek platit

peněžní ústav

Šestá třída dědiců
Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

Pramen: § 1640 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Šíření toxikomanie

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Pramen: § 287 zákona č. 40/2009 Sb.

Šířitel reklamy

pro účely zákona o regulaci reklamy

právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří
Škoda
majetková újma vyjádřitelná v penězích
Škodlivá interference

zákon o elektronických komunikacích

rušení, které ohrožuje funkčnost radionavigační služby nebo jiných bezpečnost zajišťujících radiokomunikačních služeb, nebo které jinak vážně zhoršuje, znemožňuje nebo opakovaně přerušuje radiokomunikační služby provozované v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy
Škodná událost

zákon o pojistné smlouvě

skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Škodové pojištění

zákon o pojistné smlouvě

soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Špinavé peníze
peněžní prostředky pocházející z nelegální činnosti
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).