Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Č"

Členský vklad

zákon o obchodních korporacích

každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem, ten je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

užívají-li jiné právní předpisy pojem "členský podíl", rozumí se tím podle povahy věci "družstevní podíl" nebo "členský vklad".

Pramen: § 563 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

ČSNI

Český normalizační institut

Český normalizační institut
- příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu, která je zákonem č. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, pověřena zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
ČSSI

Česká společnost pro systémovou integraci

Česká společnost pro systémovou integraci sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby (firmy, instituce, vysoké školy). K hlavním předmětům zájmu ČSSI patří řízení vývoje a provozu informačních systémů, nová ekonomika a s tím související rozvoj řízení ekonomických a dalších subjektů. Analyzuje a publikuje stav a trendy na trhu informačních technologií a služeb v tuzemsku i zahraničí.

www.cssi.cz

Čtvrtá třída dědiců
není-li dědic ve třetí třídě, dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele

Pramen: § 1638 zákona č. 89/2012 Sb. občankého zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).