Hlavní navigace

Slovníček pojmů "J"

JKSO
jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce)
JKV
jednotná klasifikace výkonů - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce)
JKVZLVH
jednotná klasifikace výrobků v zemědělství, v lesnictví a ve vodním hospodářství - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce)
Joint venture
forma investování do rizikových oblastí, kdy se investující subjekty spojí (někdy i jediný subjekt) a vytvoří nový vedle stojící podnik, který je založen pro přesně určenou akci a obvykle na omezenou dobu

V případě neúspěchu zaniká tento nový podnik a není přímý dopad na investory.

Judicium
1. soudní rozhodnutí, rozsudek
2. soud
Judikát
soudní rozhodnutí; rozhodnutý/rozsouzený spor
Judikatura
1. soubor soudních rozhodnutí (judikátů);
2. rozhodovací činnost soudů
JUDr.

juris utriusque doctor

Juris Utriusque Doctor - doktor obou práv (občanského i církevního); akademický titul právního vzdělání
Junk bond
"prašivá obligace"
1. vysoce riskantní dluhopis emitovaný pod cenu;
2. dluhopis, jehož cena prudce poklesa z důvodu špatného hospodaření emitenta
Junktim
1. spojitost dvou nebo více aktů, zákonných předloh v parlamentní praxi, jejichž podstata je v tom, že jsou odhlasovány buď všechny najednou, nebo žádný z nich;
2. vázanost na určitou podmínku (v mezinárodním obchodu);
3. vázanost na protiobchod (např. povolení dovozu jednoho zboží za podmínky vývozu jiného)
Jurisdikce
1. soudní pravomoc
2. výkon soudní pravomoci, pravomoc nalézat a stanovit právo
3. souzení
4. soudní příslušnost
Jurisprudence
právní věda, právní teorie; právnictví;
doktrinální výklad práva
Just-in-time
systém především v oblasti řízení zásob, tento systém nám pomáhá udržovat nízký stav zásob z důvodu nižších nákladů na kapitál a skladování. tento systém vede k výrazně vyšší EVA.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).