Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Přírůstkové náklady
náklady, které jsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, změní se

Opak utopených nákladů.

Přiřazené prostředky

pro účely zákona o elektronických komunikacích

prostředky spojené se sítí nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby; tyto prostředky zahrnují také systémy podmíněného přístupu a elektronické programové průvodce
Příslušenství pohledávky
úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním
Příslušenství věci
věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány

Pramen: § 510 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Přistoupení k dluhu
Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

Pramen: §1892 odst.1) zákona č. 89/2012 občanského zákona

Přistoupení k závazku
kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně.
Přiznání svéprávnosti
po dovršení věku 16let lze požádat soud o přiznání svéprávnosti pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého.

Pramen: § 37 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pseudonym
je krycí jméno, umělecká značka pod kterou daná osoba vystupuje

Pramen: § 79 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Půjčitel
ten, jež smlouvou o výpůjčce umožňuje vypůjčiteli nějakou věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat
Půjčování díla

autorský zákon

půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.

Pramen: § 16 zákona č. 121/2000 Sb.

Původce

zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

každý, z jehož činnosti dokument vznikl

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).