Hlavní navigace

Slovníček pojmů "B"

Burzovní seance
doba, v níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování
Bydliště

pro účely občanského zákona

člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy.

Pramen: § 80 č. 89/20124 Sb., občanského zákona

Byt

dle zákona o DPH

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu

Pramen: § 48 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Bytové družstvo

pro účely zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.

Pramen: §1158 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb.

Bytové družstvo

zákon o obchodních korporacích

bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. firma obsahuje označení "bytové družstvo".

Pramen: § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Bytové spoluvlastnictví

pro účely zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.

Pramen: § 1158 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Bytový dům

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu

stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení
Bytový dům

dle zákona o DPH

stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení

Pramen: § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).