Hlavní navigace

Slovníček pojmů "C"

CPT

Carriage Paid to

Carriage Paid to - přeprava placena do (...ujednané místo určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající sjednává na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení. Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího však již dodáním zboží prvnímu dopravci. Prodávající též sjednává na vlastní náklady povolení nezbytná pro vývoz zboží a hradí všechny poplatky a náklady veškerých formalit, které musejí být splněny.
Crash

burza

Prudké zhroucení cen kurzů na akciových trzích - ne bezpodmínečně dlouhého trvání.
CRM

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management - řízení vztahu se zákazníky:
1. podniková strategie řízení s cílem maximalizovat vztahy se zákazníky;
2. informační systém pro podporu této strategie
CROGA

Cash Return On Gross Assets

Cash Return On Gross Assets
ukazatel výnosnosti rovnající se podílu provozního cash flow a hrubých aktiv
Culpa
1. vina, zavinění, provinění
2. nedbalost (z římského práva)
culpa lata - hrubá nedbalost
culpa levis - mírná nedbalost
Curriculum vitae
životopis (z latiny)
Custodian
ten, kdo spravuje cenné papíry svého klienta
Custody transakce

na kapitálových trzích

transakce prováděná správcem cenných papírů svého klienta (custodianem) jménem správce a na účet klienta
Customizace
individuální úprava na míru zákazníka (obvykle u software)
Cyklická nezaměstnanost
nezaměstnanost, jejíž příčinou jsou cyklické fluktuace ekonomiky. Představuje rozdíl mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti (u*) a skutečnou mírou nezaměstnanosti (u).

Zjednodušeně řečeno při recesi ekonomiky klesá produkce a firmy propouštějí zaměstnance.

CZEONIA

Czech Overnight Index Average

referenční úroková sazba odpovídající průměru úrokových sazeb všech nezajištěných O/N (overnight) depozit uložených referenčními bankami na českém mezibankovním trhu. Referenční úrokovou sazbu CZEONIA počítá a zveřejňuje ČNB (Česká národní banka) na základě údajů dodaných referenčními bankami.
Chabrus
neformální dohoda účastníků aukce o společném postupu proti zvyšování cen
Charter
1. přepravní smlouva uzavíraná v námořní nebo letecké přepravě mezi objednatelem a provozovatelem;
2. nájemná letecká nebo lodní doprava
Chráněná pracovní dílna

dle zákona o zaměstnanosti

pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců

Pramen: § 76 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Chráněné pracovní místo

dle zákona o zaměstnanosti

pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce

Pramen: § 75 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).