Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Outsourcing
vyčlenění určitých aktivit z podniku, jejich odběr/nákup z externích zdrojů

Např. outsourcing účetnictví - účetnictví vede externí firma.

Ovládací smlouva
Ovládací smlouvou se zavazuje jedna smluvní strana (řízená osoba) podrobit se jednotnému řízení jiné osobě (řídící osoba).

Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 190b obchodního zákoníku

Ovládající obchodník s cennými papíry

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, jehož ovládanou nebo přidruženou osobou je obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, banka, družstevní záložna, finanční instituce, nebo podnik pomocných služeb

Pramen: § 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Ovládající osoba

zákon o obchodních korporacích

je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací.

Pramen: § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Ovládaná osoba

zákon o obchodních korporacích

Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.

Pramen: § 74 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Označení původu
název oblasti, určitého místa nebo země ("území") používaný k označení zboží pocházející z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).